Welkom bij Plaagsoorten

Via plaagsoorten.nl blijft u op de hoogte van de verspreiding, bestrijding en beheersing van soorten planten en dieren die een plaag vormen voor het waterbeheer in Nederland. Op deze website vindt u artikelen met achtergrondinformatie over plaagsoorten, nieuws over bestrijdingsmethodes, berichten over actuele wet- en regelgeving, maar ook interviews met beheerders en blogs van waterschappers.

Sinds 2012 geeft de werkgroep plaagsoorten van de Unie van Waterschappen een nieuwsbrief uit. Tot 2020 ontving u deze als pdf in de mail. Sinds het voorjaar van 2021 leest u alle berichten via plaagsoorten.nl.

Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief? Klik dan hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Vallisneria, foto waterschap de Dommel

Waterschap De Dommel onderzocht de risico’s van Vallisneria spiralis binnen haar beheergebied en concludeert dat bestrijding geen hoge prioriteit heeft. Toch dienen waterbeheerders alert te zijn op de aanwezigheid van deze aquariumplant.

Waterinnovatieprijs 2021

De detectie van muskus- en beverrat eDNA met een GPS-geassisteerd automatisch bemonsteringsapparaat, de autosampler, was genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021 in de categorie Waterschap van de toekomst.

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in