Via reguliere werkzaamheden worden veel exoten onbedoeld verspreidt. Om dat te voorkomen is een handelingskader ontwikkeld met praktische richtlijnen en werkmethodes.

Of je nu een berm maait, een sloot baggert, een dijk versterkt of een stuw plaatst, de kans dat je bij het uitvoeren van je werk invasieve exoten tegenkomt is groot. Via reguliere werkzaamheden worden veel exoten onbedoeld verspreidt. Om dat te voorkomen is een handelingskader ontwikkeld met praktische richtlijnen en werkmethodes.

Maatregelen tegen verspreiding

Het Praktisch handelingskader transport en verwerking van invasieve exoten geeft aan welke maatregelen een beheerder moet en/of kan nemen om het risico op verspreiding van invasieve exoten te verminderen bij het transporteren en verwerken van grond, maaisel en bagger.

Drie deelsleutels

Zo helpt het kader via drie deelsleutels bij het stapsgewijs plannen van werkzaamheden. De eerste deelsleutel gaat over het uitvoeren van een voorscan. Zijn er invasieve exoten aanwezig in het gebied waar je aan de slag gaat? En hoe is dat in het gebied waar je materiaal naar toe brengt? De tweede deelsleutel gaat over het transport van het vrijgekomen materiaal. Een maatregel kan zijn om bij transport gebruik te maken van afgesloten containers of afgedekte vrachtwagens. De derde deelsleutel gaat ten slotte in op een veilige verwerking van vrijgekomen materialen met exoten, bijvoorbeeld door het materiaal te composteren of te verbranden op een speciale locatie.

Leren in de praktijk

Het kader is een groeidocument. Effectieve aanpak en werkwijzen zijn vaak onderdeel van onderzoek. Daarnaast komen er nog altijd nieuwe soorten bij. Het praktische handelingskader vormt zodoende een eerste versie, die aan de hand van resultaten uit casussen, ervaringen en vervolgonderzoek verder aangescherpt kan worden. We ontvangen dan ook graag uw ervaringen met het gebruik van het handelingskader in de praktijk. Zo kunnen we het kader de komende jaren optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.

Reageren kan via een mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het handelingskader is ontwikkeld door Stichting Bargerveen, Natuurinclusief en Soontiëns Ecology in opdracht van de hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard. De basis voor dit praktische handelingskader werd gelegd tijdens een aantal expertsessies met diverse belanghebbende partijen waaronder het ministerie van LNV, uitvoerders van werkzaamheden en waterschappen.

Meer informatie:

Praktisch handelingskader transport en verwerking van invasieve exoten - Stichting Bargerveen (stichting-bargerveen.nl)

Nature Today | Hoe om te gaan met invasieve exoten?